zarodnia
 
Encyklopedia PWN
zarodnia, sporangium,
bot. organ bezpłciowego rozmnażania się roślin zarodnikowych i grzybów, wytwarzający zarodniki: u glonów, śluzowców i grzybów wodnych — ruchliwe pływki, u grzybów wyższych, mszaków i paprotników — nieruchome zarodniki;
wyrasta zwykle na sporoficie; u glonów, śluzowców i grzybów wodnych ma postać jednokomórkowej zarodni pływkowej, w której powstają pływki; u grzybów wyższych zarodnie powstają ze szczytowej komórki strzępki, a zarodniki są nieruchome; u workowców zarodnia ma postać tzw. worka, u mszaków — puszki; zarodnia paprotników składa się z jedno- lub wielowarstwowej ścianki oraz tkanki sporogenicznej; zarodnie często są osadzone na trzonku, zw. sporangialnym, i mają specjalne, higroskopijne urządzenia (w postaci pierścienia lub grupy komórek) do rozsiewania zarodników.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia