sporofil
 
Encyklopedia PWN
sporofil
[gr.],
liść zarodnionośny,
bot. liść roślin naczyniowych, na którym tworzą się zarodnie (sporangia);
w toku ewolucji sporofile ulegały przekształceniom; największa ich różnorodność występuje wśród paprotników; u wielu widłaków jednakozarodnikowych różnią się one kształtem od płonnych liści asymilacyjnych i są zebrane w tzw. strobile; sporofile skrzypów mają kształt wielobocznych tarczek osadzonych na krótkich trzoneczkach; u paprociowych liście są podzielone na część zarodnionośną i asymilacyjną, lub też tworzą się dwojakiego rodzaju liście (asymilacyjne — zielone i płonne oraz zarodnionośne — brunatne), albo zarodnie powstają na spodniej stronie liści asymilacyjnych; najbardziej zmienionymi sporofilami są pręciki (odpowiadające mikrosporofilom) i owocolistki (odpowiadające makrosporofilom) roślin okrytozalążkowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia