nisza ekologiczna
 
Encyklopedia PWN
nisza ekologiczna,
związek populacji ze środowiskiem;
dla niszy ekologicznej nisza siedliskowa to jej adres ekologiczny, oznacza zajmowaną przez gatunek przestrzeń fizyczną wraz z oddziałującymi na nią czynnikami fizykochemicznymi środowiska; natomiast nisza troficzna określa „zawód” ekologiczny gatunku, tzn. usytuowanie danej populacji w strukturze biocenotycznej ekosystemu, a składają się na nią miejsce w ogniwie łańcucha pokarmowego, zespół organizmów, z którym dany gatunek konkuruje o wspólne zasoby pokarmowe, jak też drapieżniki i pasożyty, które żyją jego kosztem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia