dywergencja
 
Encyklopedia PWN
dywergencja
[łac. dis˜ ‘roz˜’, vergo ‘dążę’],
biol. proces rozszczepienia linii ewolucyjnej, gdy w miejsce jednego gatunku macierzystego powstają dwa (lub więcej) gatunki potomne (można też mówić o dywergencji poszczególnych cech czy organów);
w tym sensie dywergencja bywa utożsamiana z pojęciem specjacji i prowadzi do wzrostu liczby gatunków; procesowi dywergencji sprzyja izolacja geograficzna (specjacja allopatryczna) i zajmowanie różnych nisz ekologicznych; przeciwieństwem dywergencji jest konwergencja, związana z przystosowaniem gatunków o różnej historii do życia w podobnych środowiskach; szczególnie silne przejawy dywergencji, zachodzące np. przy kolonizacji przez daną grupę nowego, niezasiedlonego jeszcze obszaru, noszą nazwę radiacji adaptatywnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia