radiacja adaptatywna
 
Encyklopedia PWN
radiacja adaptatywna, radiacja przystosowawcza, radiacja adaptacyjna,
biol. proces różnicowania się grupy systematycznej na wiele mniejszych jednostek zajmujących rozmaite nisze ekologiczne i odmiennych pod względem cech anatomicznych i fizjologicznych;
radiacja adaptatywna to dywergentna ewolucja wielu spokrewnionych linii ewolucyjnych. Najczęściej jest to proces stosunkowo szybki, zachodzący zazwyczaj w związku z kolonizacją nowego obszaru geograficznego (np. łuszczaki obserwowane przez Ch. Darwina na wyspach Galápagos, muchy owocówki na Hawajach) lub z osiągnięciem istotnej innowacji ewolucyjnej (np. nabycie umiejętności lotu i echolokacji przez nietoperze); okolicznością sprzyjającą radiacji adaptatywnej bywa też wymieranie i związane z tym opustoszenie znacznej liczby nisz ekologicznych; przykładem tej zależności jest wczesnotrzeciorzędowe różnicowanie się ssaków po wymarciu dinozaurów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia