ewolucja filogenetyczna
 
Encyklopedia PWN
ewolucja filogenetyczna,
biol. proces ewolucji bez kladogenezy, zachodzący w obrębie jednej, określonej linii rozwojowej;
ewolucja filogenetyczna jest procesem stosunkowo powolnym, zachodzi w dużych, zrównoważonych genetycznie populacjach i nie powoduje zmian w zróżnicowaniu taksonomicznym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia