ekoton
 
Encyklopedia PWN
ekoton
[gr.],
ekol. strefa przejścia lub napięcia między 2 różnymi ekosystemami;
ekoton występuje np. między lasem i polem, między wodą a lądem, w zbiornikach wodnych — między dnem twardym i miękkim; zróżnicowaniu nisz ekologicznych w ekotonie odpowiada bogactwo występujących tu gatunków, większe niż w graniczących ekosystemach, i ostre zmiany ich liczebności; wielkość ekotonu nie jest stała, np. ekoton między lasem a łąką ma szerokość 10–150 m (zależnie od sposobu użytkowania łąki).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia