konkurencja
 
Encyklopedia PWN
konkurencja
[średniow. łacina concurrentia ‘współzawodnictwo’],
biol. relacja między współwystępującymi organizmami korzystającymi równocześnie z tych samych zasobów środowiska (pokarm, partner, przestrzeń, światło, woda, sole mineralne i in.).
Konkurencja może być wewnątrzgatunkowa lub międzygatunkowa, może mieć charakter bezpośredni (gdy organizmy wchodzą ze sobą w kontakt fizyczny) lub pośredni (gdy rywalizują tylko o te same zasoby); konkurencja jest jednym z zasadniczych czynników doboru naturalnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia