zasada maksymalizacji dostosowania
 
Encyklopedia PWN
zasada maksymalizacji dostosowania, reguła MD,
biol. socjobiologiczna zasada dotycząca maksymalizowania dostosowania łącznego, tj. dbania nie tylko o interesy własne i potomstwa, lecz również o interesy innych krewnych, nawet za cenę pewnej osobistej ofiary (altruizm);
często wiąże się z „okrucieństwem”, co w świecie zwierząt przejawia się w zabijaniu młodego potomstwa poprzedniego przywódcy stada (konkurencja, biol.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia