walka o byt
 
Encyklopedia PWN
walka o byt,
biol. zapożyczony od Th. Malthusa termin (ang. struggle for existence, jedno z kluczowych pojęć klasycznego darwinizmu) używany przez Ch. Darwina jako synonim konkurencji między osobnikami tego samego lub różnych gatunków (dobór naturalny);
według niego walka o byt stanowi główną przyczynę doboru naturalnego, a w konsekwencji ewolucji organizmów; efektem walki o byt są wszelkie przejawy aktywności organizmów, przeciwstawiającej się czynnikom śmiertelności osobników. Do najważniejszych elementów walki o byt należy konkurencja (zarówno wewnątrz-, jak i międzygatunkowa), która jest skutkiem ograniczeń nakładanych na wzrost populacji, gatunku i całej biosfery przez wielkość dostępnych zasobów (głównie pokarmowych).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia