klimaks
 
Encyklopedia PWN
klimaks
[gr.],
ekol. końcowe stadium szeregu sukcesji ekologicznych charakteryzujące się stabilizacją struktury biocenozy oraz zdolnością trwania w stanie równowagi w odniesieniu do środowiska zewnętrznego i wewnętrznego;
według niektórych koncepcji w ustalonych warunkach klimatycznych i glebowych klimaks jest wspólny dla różnych szeregów sukcesyjnych (głównie roślinności) danej krainy geobotanicznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia