ruderalne rośliny
 
Encyklopedia PWN
ruderalne rośliny, rośliny rumowiskowe,
rośliny synantropijne, rodzime lub obcego pochodzenia, występujące spontanicznie w siedliskach stworzonych przez człowieka lub tak silnie przez niego przekształconych, że nie pozostało w nich nic z pierwotnej pokrywy roślinnej (siedliska ruderalne);
siedliska te cechuje zwiększone stężenie azotanów, fosforanów oraz jonów potasu w glebie; roślinność ruderalna składa się w dużym stopniu z gat. obcych pierwotnej florze (gł. z śródziemnomor., azjat. i amer.), np. z łopianu, bylicy, komosy, łobody, popłochu, wrotycza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia