cenoza
 
Encyklopedia PWN
cenoza
[gr. koinós ‘wspólny’],
ekol. termin używany niekiedy wymiennie z biocenozą, częściej jednak stanowi przyrostek dla określenia ogólnego charakteru danego układu;
często stosowany w terminach, np. holocenoza lub pleocenoza, oznacza, że układ jest pełny, czyli zawiera wszystkie elementy niezbędne dla zachowania obiegu materii i równowagi ekosystemu; najczęściej dla nazwania typu biocenozy o charakterystycznej organizacji przestrzennej, np. hylocenoza — biocenoza leśna, agrocenoza (biocenoza pól uprawnych); także dla określenia podobieństwa fizjonomicznego grupy fitocenoz stosuje się termin izocenoza; niekiedy dla wyróżnienia części strukturalnych ekosystemu używa się pojęć: stratocenoza — dla zgrupowania populacji związanych z określoną warstwą biocenozy, merocenoza — dla zgrupowania zasiedlającego określony wycinek biocenozy, np. owoce drzew lub krzewów; rzadziej dla określenia wybranej grupy związków ekol. używa się pojęć, np. parazytocenoza — dla wyodrębnienia w obrębie biocenozy pasożytów i ich żywicieli.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia