biochora
 
Encyklopedia PWN
biochora
[gr. bíos ‘życie’, chṓra ‘kraj’],
ekol. podstawowa, elementarna jednostka przestrzeni życiowej, zajmowana przez określony ekosystem;
w odniesieniu do roślin jest to obszar zajmowany przez jedną konkretną fitocenozę; biochora oznacza także dużą przestrzeń biosfery obejmującą biotopy o podobnych właściwościach siedliskowych, odznaczające się podobnym składem zamieszkujących je organizmów (np. step, bór świerkowy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia