fitocenoza
 
Encyklopedia PWN
fitocenoza
[gr. phytón ‘roślina’, koinós ‘wspólny’],
biocenoza roślinna,
ekol. płat roślinności, roślinna część biocenozy;
konkretne zbiorowisko roślinne, występujące w określonym miejscu i czasie, zajmujące określoną przestrzeń; składa się z ekologicznie uwarunkowanej wspólnoty populacji gatunków; odznacza się jednorodnością florystyczną i strukturalną, swoistą fizjonomią, określoną dynamiką przemian sezonowych, swoistą produktywnością biologiczną i przepływem energii; poszczególne fitocenozy różnią się składem florystycznym, co jest podstawą ich klasyfikacji i ujęć systematycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia