biosfera
 
Encyklopedia PWN
biosfera
[gr. bíos ‘życie’, sphaíra ‘kula’],
sfera biotyczna,
ekol. przestrzeń zajęta przez organizmy żywe i znajdująca się pod silnym wpływem ich działalności;
obejmuje całą hydrosferę oraz część litosfery i atmosfery; organizmy żywe najczęściej zasiedlają powierzchnię lądów i górne warstwy wód; w dolnych warstwach atmosfery (troposferze) występują najliczniej do wysokości 50 m; górna granica biosfery w atmosferze, gdzie dociera życie, nie przekracza 16 km, natomiast w litosferze życie ogranicza się do głębokości 3 km; biosferę dzieli się na: fitosferę (sferę życia roślin), zoosferę (sferę życia zwierząt) i antroposferę (sferę życia człowieka); całkowita biomasa fitosfery jest 2,5 tysiąca razy większa niż zoosfery, natomiast liczba gatunków zoosfery 5-krotnie przewyższa fitosferę.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Ziemia (zdjęcie satelitarne) fot. NASA
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia