antroposferę

Encyklopedia PWN

biosfera
[gr. bíos ‘życie’, sphaíra ‘kula’],
sfera biotyczna,
ekol. przestrzeń zajęta przez organizmy żywe i znajdująca się pod silnym wpływem ich działalności;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia