zoosferę

Encyklopedia PWN

zoosfera
[gr.],
część biosfery zamieszkana przez organizmy zwierzęce.
biosfera
[gr. bíos ‘życie’, sphaíra ‘kula’],
sfera biotyczna,
ekol. przestrzeń zajęta przez organizmy żywe i znajdująca się pod silnym wpływem ich działalności;
zoo-
[gr. zṓon ‘zwierzę’],
pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na związek ze światem zwierzęcym, co oznacza druga część złożenia;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia