fitosferę

Encyklopedia PWN

fitosfera
[gr.],
część biosfery, strefa kuli ziemskiej obejmująca wszelkie organizmy roślinne.
biosfera
[gr. bíos ‘życie’, sphaíra ‘kula’],
sfera biotyczna,
ekol. przestrzeń zajęta przez organizmy żywe i znajdująca się pod silnym wpływem ich działalności;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia