geokompleks
 
Encyklopedia PWN
geokompleks, geosystem,
przestrzennie określony system przyrodniczy, złożony z konkretnej biocenozy i środowiska abiotycznego (nieożywionego, biotop);
pojęcie stosowane w geografii, w ekologii jego odpowiednikiem jest ekosystem, do którego nie stosuje się kryteriów przestrzennych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia