degradacja ekosystemów
 
Encyklopedia PWN
degradacja ekosystemów,
pogarszanie stanu środowiska przyr. w wyniku działania różnych form antropopresji;
polega na ubożeniu składu gatunkowego, zmniejszeniu naturalnej regulacji liczebności i biol. aktywności ekosystemów; powoduje niekorzystne zmiany w strukturze i funkcjonowaniu całych ekosystemów, prowadzące przez obniżenie ich produktywności, odporności i homeostazy (równowagi), aż do ich zniszczenia; liczba czynników wywołujących degradację ekosystemów jest wielka — od zwykłego przedeptywania podłoża, do całkowitej intoksykacji gleb lub wód.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia