eurybionty
 
Encyklopedia PWN
eurybionty, eurytermiczne organizmy, eurytopy
[gr.],
biol., ekol. organizmy o dużym zakresie tolerancji ekol., przystosowane do życia w środowisku o dużej zmienności czynników;
szeroko rozprzestrzenione; charakter tolerancji odnosi się do czynnika, wobec którego jest określona jego zmienność; jeżeli tolerancja dotyczy czynników określających warunki w środowiskach życia organizmów tworzących biocenozę, czyli biotopów, i gdy mamy do czynienia z gat. występującymi w różnych biotopach — mówimy o eurytopach (najszerzej rozprzestrzenione); gat. zwierząt o szerokiej tolerancji pokarmowej to euryfagi; jeśli szeroka tolerancja dotyczy poszczególnych czynników abiotycznych, określa się ją nazwami pochodzącymi od nazw tych czynników; wyróżniamy: organizmy eurytermiczne (przystosowanie do dużych wahań temperatury), organizmy euryhaliczne (przystosowanie do dużych różnic zasolenia), organizmy eurybatyczne — eurybaty (przystosowanie do życia w wodach na różnych głębokościach).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia