euryfagi

Encyklopedia PWN

euryfagi
[gr.],
ekol. organizmy słabo wyspecjalizowane pod względem doboru pokarmów, korzystające z różnorodnych pokarmów.
eurybionty, eurytermiczne organizmy, eurytopy
[gr.],
biol., ekol. organizmy o dużym zakresie tolerancji ekol., przystosowane do życia w środowisku o dużej zmienności czynników;
monofagi
[gr. mónos ‘jedyny’, phageín ‘jeść’],
ekol. organizmy o wąskiej specjalizacji pokarmowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia