socjologia zwierząt
 
Encyklopedia PWN
socjologia zwierząt,
nauk. dyscyplina biol. zajmująca się badaniem społecznego życia zwierząt oraz wzajemnymi stosunkami między osobnikami.
Opisując prawidłowości struktury zbiorowości społ. zwierząt oraz formy więzi społ., socjologia zwierząt jest ściśle związana z socjologią ogólną; poszukiwanie bliższych przyczyn (np. wyzwalaczy) interakcji międzyosobniczych (np. tworzenie się par, układ rodzice–dzieci), tak jak badanie roli, powstawania oraz ewolucji zbiorowości społ. łączą socjologię zwierząt z klas. etologią; badanie porozumiewania się zwierząt zbliża socjologię zwierząt do semiotyki, form zależności osobników różnych gat., np. komensalizmu, mutualizmu, drapieżnictwa i pasożytnictwa jest wspólne dla socjologii zwierząt i ekologii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia