porozumiewanie się zwierząt
 
Encyklopedia PWN
porozumiewanie się zwierząt,
czynność przekazywania informacji między osobnikami jednego lub różnych gatunków, której efekt może być obserwowany w postaci sterowania zachowaniem się odbiorcy.
Na wiadomości składają się sygnały, którymi w porozumiewaniu się zwierząt bywają cechy morfologiczne dawcy, elementy jego zachowania się (mimika, pozy i popisy zwierząt, feromony, głosy ptaków) albo jego efektów, np. tropów i śladów z włączeniem budowli (gniazda ptaków); system tych sygnałów i złożonych z nich znaków jest (w przeciwieństwie do języka ludzkiego) genetycznie ustalony (zamknięty) i nie oznacza pojęć abstrakcyjnych; porozumiewanie się zwierząt dotyczy tylko stanów aktualnych; ma znaczenie u form niespołecznych i w społecznym życiu zwierząt (także społeczeństwo owadów); u ludzi informacyjne znaczenie zachowały: śmiech, płacz, mimika.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia