bodźce kluczowe
 
Encyklopedia PWN
naturalne, upostaciowane kompleksy sygnałów środowiskowych działające zgodnie z prawem heterogenicznego sumowania bodźców, które (w przeciwieństwie do wyzwalaczy) pełnią tylko ubocznie funkcję sygnałową; wyzwalają reakcje popędowe proste (np. widok lecącego drapieżnika — ucieczkę) lub złożone, instynktowe (np. widok, głos, woń zwierzęcia — reakcję łowiecką u drapieżnika) — wtedy bodziec kluczowy działa zgodnie z zasadą podwójnej kwantyfikacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia