podwójnej kwantyfikacji zasada
 
Encyklopedia PWN
podwójnej kwantyfikacji zasada,
biol. sformułowana przez K. Lorenza zasada z zakresu fizjologii zachowania się zwierząt, wg której działanie instynktowe (instynkt) zostaje wyzwolone przez zewn. bodziec kluczowy tylko wtedy, gdy suma liczby pobudzeń zewn. i wewn. popędu przekracza wartość progową;
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia