heterogenicznego sumowania bodźców prawo
 
Encyklopedia PWN
heterogenicznego sumowania bodźców prawo, reguła heterogenicznego sumowania (bodźców wyzwalających),
biol. fizjol. prawo sumowania bodźców zastosowane do etologii przez G. Seitza, któremu następnie N. Tinbergen nadał nazwę prawa heterogenicznego sumowania bodźców;
kompleksowy bodziec wyzwalający tylko wówczas wywołuje zachowanie instynktowe lub inne popędowe (przy spełnieniu warunków zasady podwójnej kwantyfikacji), gdy suma wszystkich jego elementów przekracza pewną wartość progową (QBpr); interesujące jest, że najsilniej działają tzw. bodźce ponadnormalne, np. gdy ptakowi da się do wyboru gniazdo z własnymi jajami i drugie z większą liczbą jaj lub z większymi jajami — wybierze to „ponadnormalne”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia