Lorenza prawa
 
Encyklopedia PWN
Lorenza prawa,
biol. sformułowane przez K.Z. Lorenza 2 prawidłowości: zasada podwójnej kwantyfikacji i reguła związana z terytorializmem — gotowość do walki danego zwierzęcia jest najwyższa w najlepiej mu znanym miejscu, w centrum jego terytorium i zmniejsza się, im bardziej dany osobnik oddala się od środka;
wartości progowe bodźców wyzwalających popęd do walki są najniższe tam, gdzie zwierzę czuje się najbezpieczniej, to znaczy gdzie agresywność jego jest najmniej tłumiona przez chęć ucieczki; w miarę oddalania się od tego punktu, gotowość do walki spada w tym samym stopniu, w jakim otoczenie staje mu się obce i wywołuje w nim strach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia