socjobiologia
 
Encyklopedia PWN
socjobiologia
[łac.-gr.],
biol. jedna z biol. nauk behawioralnych, zajmująca się ukształtowanymi ewolucyjnie podstawami społ. zachowania się zwierząt, a także ludzi;
zapoczątkowana 1975 przez amer. ekologa E.O. Wilsona. W odróżnieniu od etologii i socjologii zwierząt, zajmuje się genetycznymi przyczynami (tzw. dalszymi, ang. ultimate factors) zjawisk społ., podobnie jak w ekologii behawioralnej, ocenianymi w kategoriach wartości dostosowawczej (ang. fitness), co znaczy, że osobniki zachowują się tak, by zmaksymalizować szanse przekazania kopii swoich genów przyszłym pokoleniom; ważnym przedmiotem badań w s. jest dobór krewniaczy i altruizm, w świetle bowiem pojęcia tzw. dostosowania łącznego (ang. inclusive fitness) przekazanie swoich genów może być osiągnięte nie tylko przez własny rozród, ale i pomoc w wychowaniu potomstwa bliskich krewnych, a zwłaszcza rodzeństwa (tzw. piastun u wilków) i jego dzieci, a ponadto altruizm odwzajemniony może być dobrym środkiem do osiągnięcia własnych celów.
Bibliografia
E.O. Wilson O naturze ludzkiej, Warszawa 1988;
E.O. Wilson Socjobiologia, Warszawa 2001.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia