adaptacjonizm
 
Encyklopedia PWN
adaptacjonizm
[łac.],
kierunek ewolucjonizmu uznający wszystkie cechy każdego organizmu za przystosowania (adaptacja) powstałe na drodze doboru naturalnego, historycznie był to kierunek ewolucjonizmu, teoria, wg której dobór naturalny jest jedyną siłą ewolucyjną,
występują charakterystyczne różnice podejścia, np. zwolennicy socjobiologii skłonni są uznawać nie tylko wszystkie cechy anat. i fizjol., ale także zachowania za wyselekcjonowane przez dobór adaptacje, gdy rzecznicy punktualizmu chętnie podkreślają rolę nieprzystosowawczych cech, wynikających m.in. z ograniczeń konstrukcyjnych lub rozwojowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia