• żurawina, Oxycoccus,
  rodzaj roślin drzewiastych z rodziny wrzosowatych;
 • żurawiowe, Gruiformes,
  rząd ptaków;
 • zool. najczęściej płytkowate, parzyste części składowe aparatu gębowego stawonogów;
 • żuwakowate, Stromateidae,
  rodzina ryb mor. z rzędu okoniokształtnych;
 • bot. roślina drzewiasta, → areka katechu.
 • anat. narząd u ssakow;
 • żwirowce, Glareolinae,
  podrodzina ptaków zamieszkujących tereny piaszczyste, często nadwodne, z rzędu siewkowych;
 • żwirowcowate, Glareolidae,
  odzina ptaków z podrzędu siewkowców;
 • biol. zjawisko biologiczne złożone i wielowymiarowe, którego nie można opisać za pomocą jednej prostej definicji. Znane dotychczas wyłącznie z Ziemi i w tym kontekście definiowane w odniesieniu do 2 podstawowych znaczeń: 1) na określenie stanu materii (nazywanej organizmem) trwającego od pojawienia się organizmu do zakończenia jego bytu osobniczego, w większości kończącego się śmiercią (biol.); 2) na określenie dynamicznego procesu, który pojawił się na Ziemi ok. 3,8 mld lat temu, obejmującego pochodzące od jednej formy wyjściowej wszystkie istniejące w przeszłości i żyjące obecnie organizmy wraz z wszelkimi wzajemnymi relacjami i zależnościami oraz ich wpływem na środowisko.
 • biol. całkowity obszar, w którym osobnik przebywał w swym dotychczasowym życiu;
 • biol. termin stosowany najczęściej na oznaczenie organizmów zmienionych mało w stosunku do ich wieku geologicznego, bardzo podobnych do swoich wymarłych przodków;
 • med. trwałe org. rozszerzenia żył w postaci wężowatych sznurów, splotów lub kłębów, często z balonowatym uwypukleniem;
 • med. rozszerzenie naczyń żylnych splotu wiciowatego powrózka nasiennego;
 • Żylicz Maciej, ur. 21 IX 1953, Gdańsk,
  biolog molekularny;
 • żylistek, Deutzia,
  rodzaj roślin drzewiastych z rodziny hortensjowatych (Hydrangeaceae);
 • zool. rurkowate chitynowe zgrubienia w skrzydłach owadów;
 • żyły, naczynia żylne,
  anat. naczynia kręgowców doprowadzające krew do serca;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia