• biol. całkowity obszar, w którym osobnik przebywał w swym dotychczasowym życiu;
 • biol. termin stosowany najczęściej na oznaczenie organizmów zmienionych mało w stosunku do ich wieku geologicznego, bardzo podobnych do swoich wymarłych przodków;
 • med. trwałe org. rozszerzenia żył w postaci wężowatych sznurów, splotów lub kłębów, często z balonowatym uwypukleniem;
 • med. rozszerzenie naczyń żylnych splotu wiciowatego powrózka nasiennego;
 • Żylicz Maciej, ur. 21 IX 1953, Gdańsk,
  biolog molekularny;
 • żylistek, Deutzia,
  rodzaj roślin drzewiastych z rodziny hortensjowatych (Hydrangeaceae);
 • zool. rurkowate chitynowe zgrubienia w skrzydłach owadów;
 • żyły, naczynia żylne,
  anat. naczynia kręgowców doprowadzające krew do serca;
 • żyrafa, Giraffa camelopardalis,
  zool. gatunek ssaka z rzędu parzystokopytnych, z rodziny żyrafowatych (Girrafidae; 2 gat., okapi); występuje w Afryce na południe od Sahary, na wielu obszarach rzadka;
 • żyrytwa, Naucoris,
  rodzaj owadów z rzędu pluskwiaków różnoskrzydłych;
 • żyto, Secale,
  rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw);
 • bot. roślina zielna, → litops.
 • biol. żyjące do dziś reliktowe gat. organizmów, należące do wymarłych grup systematycznych;
 • biol., ekol. zwierzę lub roślina (zwana też rośliną żywicielską), w których ciele żyje i z którego czerpie pożywienie inny organizm, pasożyt;
 • pozyskiwanie żywicy drzew iglastych, gł. różnych gat. sosny;
 • bot. silnie wydłużone przestwory międzykomórkowe wypełnione żywicą (głównie u roślin iglastych) lub wydzieliną o charakterze zawiesiny olejków i żywic, występujące u niektórych roślin dwuliściennych, np. z rodzin nanerczowatych (Anacardiaceae) i selerowatych (baldaszkowatych).
 • żywiec, Dentaria,
  rodzaj roślin z rodziny kapustowatych (krzyżowych);
 • fizjol. mineralna gospodarka roślin, całokształt zjawisk i procesów związanych z udziałem pierwiastków nie wchodzących w skład wody i dwutlenku węgla w funkcjach życiowych rośliny;
 • med. metoda odżywiania chorego w przypadku, gdy żywienie drogą przewodu pokarmowego jest niemożliwe,
 • zaspokajanie potrzeb pokarmowych zwierząt gospodarskich na podstawie znajomości fizjologii i procesów biochem. związanych z mechanizmem trawienia pasz i przyswajania składników odżywczych oraz znajomości składu chem., strawności i wartości pokarmowej pasz.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia