japońskim

Encyklopedia PWN

typ krajobrazowej kompozycji ogrodowej, który w zminiaturyzowanej formie przedstawia bezmiar natury i rolę, jaką odgrywają w niej skały, woda i roślinność;
pismo ideograficzno-sylabiczne, wywodzące się z pisma chińskiego;
artyst. wyroby ceramiczne wytwarzane w Japonii od XII w. (słynne wyroby z Seto);
teoria sztuki rozwijana w Japonii. Jako dziedzina wiedzy pojawiła się w Japonii pod wpływem Zachodu w końcu XIX w.;
rozwijana w Japonii umiejętność pięknego pisania; pod wpływem kultury Chin od V w. była zaliczana w Japonii do sztuk pięknych, traktowana zarówno jako praca lit., jak i środek komunikacji międzyludzkiej — wynik pracy umysłu i ciała;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia