żywik
 
Encyklopedia PWN
dł. do kilku mm; najczęściej wylęga się bezpośrednio z jaja; krótki głowotułów osłonięty jest okrągławym pancerzem z 2 lub 4 silnymi kolcami; pierwsze odnóża tułowiowe (przyszłe szczękonóża) funkcjonują jako narządy pływne; odwłok dość długi, bez przydatków; ważny składnik mor. planktonu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia