cytogenetyka
 
Encyklopedia PWN
cytogenetyka
[gr.],
dział genetyki badający związek między mikroskopowym obrazem materiału genetycznego komórki (chromosomy) a dziedziczeniem;
znajduje zastosowanie w badaniach w zakresie genetyki i biologii molekularnej eukariontów (przy lokalizacji danego genu i przy konstrukcji map genetycznych) oraz w badaniach i diagnostyce chorób dziedzicznych (np. w diagnostyce prenatalnej i w doradztwie genetycznym dla przyszłych rodziców, przy rozwijaniu metod diagnozowania chorób dziedzicznych), a także we wstępnych etapach izolacji genów odpowiedzialnych za dane zaburzenie genetyczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia