homologiczne chromosomy
 
Encyklopedia PWN
homologiczne chromosomy,
chromosomy zawierające równoważną informację genetyczną;
w komórce diploidalnej występują zwykle po dwa chromosomy homologiczne, z których jeden pochodzi od matki, a drugi od ojca (diploidalność, autosomy); obserwowane pod mikroskopem chromosomy homologiczne są w zasadzie nierozróżnialne (kariotyp); na początku mejozy tworzą pary i podczas pierwszego podziału mejotycznego zostają rozdzielone do przeciwległych biegunów komórki, w wyniku czego dochodzi do segregacji genów pochodzenia matczynego i ojcowskiego (Mendla prawa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia