chiazma
 
Encyklopedia PWN
chiazma
[gr. chiasmós < chiázō ‘rozmieszczam na krzyż’; od nazwy litery gr. chi, która ma kształt X],
biol. krzyżowa struktura pojawiająca się w profazie pierwszego podziału mejotycznego (mejoza);
stanowi etap przejściowy w procesie częściowej, wzajemnej wymiany informacji genetycznej między homologicznymi (niesiostrzanymi) chromatydami w biwalencie (crossing-over); powstaje w wyniku pęknięcia niesiostrzanych chromatyd w analogicznej pozycji i połączenia powstałego pęknięcia na krzyż.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia