centromer
 
Encyklopedia PWN
centromer
[łac. centrum ‘środek’, gr. méros ‘część’],
kinetochor,
biol. część chromosomu odpowiedzialna za segregację chromosomów podczas podziału komórki (mitozy i mejozy);
utrzymuje kontakt pomiędzy chromatydami siostrzanymi, aż do ich rozdzielenia podczas anafazy; w regionie centromeru znajdują się sekwencje wiążące białka tworzące kinetochor (struktura umożliwiająca połączenie chromatydy z mikrotubulami wchodzącymi w skład wrzeciona podziałowego).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia