determinacja płci
 
Encyklopedia PWN
determinacja płci,
procesy regulacyjne warunkujące powstanie osobników o różnej płci, a przede wszystkim determinujące charakter formowanych narządów rozrodczych;
wyróżnia się determinację płci o podłożu genetycznym, gdzie osobniki każdej płci mają różną konstytucję genetyczną i determinację płci o podłożu fenotypowym, gdzie o płci decydują czynniki środowiskowe (pozagenetyczne), np. temperatura otoczenia w krytycznym okresie rozwoju zarodkowego (m.in. u gadów); determinacja genetyczna może polegać na różnicach w liczbie garniturów chromosomów (u błonkówek samice są diploidalne, a samce haploidalne), różnej proporcji chromosomów płciowych i autosomów (Drosophila melanogaster i Caenorhabditis elegans) albo na obecności (lub braku) genu (lub genów), warunkujących płeć męską (u ssaków); u człowieka prawidłowy zestaw chromosomów płci męskiej to XY, a żeńskiej — XX; możliwa jest także zmiana płci z wiekiem (i wzrostem) osobników, np. u ryb.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia