płeć
 
Encyklopedia PWN
płeć,
biol. zespół cech pozwalających podzielić osobniki danego gatunku na 2 grupy oznaczane jako męskie i żeńskie, odgrywające uzupełniające się role w procesie rozrodu;
różnice między osobnikami obu płci leżą u podstaw dymorfizmu płciowego; płeć męska u ssaków jest determinowana obecnością chromosomu Y, podczas gdy brak tego chromosomu warunkuje płeć żeńską (pierwotna determinacja płci). Rozwój I-, II- i III-rzędowych cech płciowych powoduje wtórną determinację płci, która może ulec zakłóceniu z powodu anomalii rozwojowych; u ludzi wyróżnia się też płeć psychologiczną (poczucie przynależności do danej płci, płciowa identyfikacja), która niekiedy jest odmienna od płci biologicznej (transseksualizm) oraz płeć metrykalną, określoną w momencie narodzin na podstawie II-rzędowych cech płciowych. Występowanie płci jest nierozerwalnie związane ze zjawiskiem rozmnażania płciowego, prowadzącego do połączenia się gamet niosących geny 2 różnych osobników z wytworzeniem organizmu potomnego o nowym zestawie genów. Za organizm płci żeńskiej uważa się taki, który produkuje oocyty, podczas gdy organizm płci męskiej produkuje plemniki. Osobniki produkujące obydwa rodzaje gamet określa się jako obojnacze (obojnactwo).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia