płciowa identyfikacja
 
Encyklopedia PWN
płciowa identyfikacja,
med. psychiczne poczucie przynależności do jednej z płci;
na identyfikację płciową składa się zespół wszystkich wariantów zachowania człowieka wynikających z wypełniania określonej roli płciowej oraz psychicznego poczucia przynależności do konkretnej płci; wyraża się przez sposób osobistego przeżywania, odczuwania i doświadczania roli płciowej realizowanej na co dzień; identyfikacja płciowa znajduje odzwierciedlenie w osobowości każdego człowieka i może odznaczać się jednością, spójnością i trwałością, które wyrażają postawę całkowicie kobiecą bądź całkowicie męską; wyodrębnia się też trzeci typ postawy (ambiwalentny), cechujący osoby w mniejszym lub większym stopniu niezharmonizowane z żadną z płci; przybierają one cechy właściwe obu płciom, gł. w zakresie psychicznego poczucia płci — może się zdarzyć, że raz czują się kobietą innym razem mężczyzną, zależnie od sytuacji towarzyskiej oraz płci osoby, z którą aktualnie przebywają.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia