płciowość
 
Encyklopedia PWN
płciowość,
med. termin stosowany w seksuologii, o szerszym zakresie pojęciowym niż termin określający psychiczne poczucie przynależności do określonej płci (płciowa identyfikacja);
obejmuje psychiczne predyspozycje do męskiego lub żeńskiego repertuaru zachowania seksualnego potencjalnego partnera erotycznego albo własny repertuar psychicznie preferowanych zachowań seksualnych (seksualna identyfikacja); całość zachowań przejawiających się w życiu codziennym (stan prawny, wykształcenie, praca, styl życia, w tym rekreacja i wypoczynek, maniery, etykieta, zaloty i język), uznawanych przez społeczeństwo za właściwe dla płci męskiej lub żeńskiej (płciowa rola), budowę biol.-morfologiczną z cyklem reakcji seksualnych oraz właściwy mężczyźnie lub kobiecie wygląd; odmienność płciowa obejmuje różne dziedziny życia, nawet odległe od aktywności seksualnej, np. zróżnicowany pod względem płci udział w życiu społ. i polit.; pojęcie „płciowość” zawiera w różnych społeczeństwach odmienne treści, zmieniające się podczas ich ewolucji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia