płciowa rola
 
Encyklopedia PWN
płciowa rola,
med. repertuar zachowań wraz z cyklem reakcji seksualnych właściwych kobiecie lub mężczyźnie;
określa tę część identyfikacji płciowej człowieka, którą reprezentuje on w życiu codziennym, i zarazem odnosi się do repertuaru zachowań uznawanych przez społeczeństwo za właściwe dla jednej lub drugiej płci; repertuar ten może pozostawać w zgodzie z rzeczywistym odczuciem przynależności do jednej z płci, może też ukrywać właściwy, choć sprzeczny ze społ. stereotypem typ identyfikacji płciowej, np. wówczas, gdy biol. mężczyzna identyfikuje się psychicznie z kobietą, natomiast podejmowana przez niego rola płciowa jest zgodna nie z jego psychicznym poczuciem płci, ale z kryterium budowy anatomicznej, gdyż często ze względu na obawę przed odrzuceniem przez społeczeństwo osoby ambiwalentne płciowo mogą starać się ukrywać właściwy im typ identyfikacji płciowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia