homoseksualizm
 
Encyklopedia PWN
oznacza podejmowanie zachowań seksualnych z osobami tej samej płci, przy istniejącej możliwości swobodnego wyboru partnera erotycznego; o homoseksualizmie rzeczywistym można mówić wtedy, gdy zachowania te są preferowane i mają charakter stały — podstawowe znaczenie dla rozpoznania homoseksualizmu ma homoerotyczna motywacja, a nie sam rodzaj praktyk seksualnych, które nie muszą być zgodne z preferencjami seksualnymi; homoseksualizm występuje u osobników obu płci (homoseksualizm wśród kobiet jest zwany miłością lesbijską, safizmem, tribadią, wśród mężczyzn — uranizmem, pederastią) i jest zjawiskiem występującym niemal we wszystkich kulturach i epokach.
Stosunek społeczeństw do homoseksualizmu był i jest rozmaity; jedne kultury aprobowały kontakty homoseksualne, inne zdecydowanie potępiały. W krajach Zachodu liberalizacja stosunku do homoseksualizmu następowała powoli, z dużymi wahaniami, dopiero XX w. przyniósł znaczną tolerancję. W wielu krajach trwają dyskusje, czy należy zrównać w prawach homoseksualistów z heteroseksualistami, m.in. w zakresie zawierania małżeństw i adoptowania dzieci.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia