rozmnażanie
 
Encyklopedia PWN
rozmnażanie, reprodukcja, rozród,
biol. wytwarzanie nowych osobników tego samego gatunku, powiększanie liczby osobników tego samego gatunku;
jedna z podstawowych właściwości wszystkich organizmów żywych; organizm potomny rozwija się najczęściej z pojedynczych komórek; zależnie od pochodzenia tych komórek rozróżnia się rozmnażanie płciowe i rozmnażanie bezpłciowe; rozmnażanie płciowe występuje powszechnie u niemal wszystkich roślin, zwierząt, protista oraz grzybów; rozmnażanie bezpłciowe jest spotykane u zwierząt (głównie jednokomórkowych i niektórych wielokomórkowych, np. u jamochłonów, gąbek, osłonic), a powszechnie — u grzybów, pierwotniaków i roślin, gdzie przybiera różne formy; często w świecie roślinnym, rzadziej w zwierzęcym występuje przemiana pokoleń.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia