płciowe rozmnażanie
 
Encyklopedia PWN
płciowe rozmnażanie, rozmnażanie generatywne,
biol., genet. rozmnażanie się organizmów przy udziale 2 komórek rozrodczych (gamet) łączących się w zygotę, z której przez dzielenie się komórek (początkowe stadium zwane bruzdkowaniem) i ich różnicowanie rozwija się organizm potomny;
gamety mogą być morfologicznie jednakowe (izogamia) lub zróżnicowane (heterogamia); gameta żeńska (jajo) i gameta męska (plemniki) o zredukowanej liczbie chromosomów po połączeniu tworzą diploidalny organizm; taki typ rozmnażania występuje u wielokomórkowych zwierząt i roślin wyższych. Rozmnażanie płciowe występuje także u glonów, grzybów oraz niektórych pierwotniaków. U organizmów niższych połączeniu mogą ulegać mikro- i makrogamety (niektóre pierwotniaki, glony) lub części morfologicznie jednakowych, zróżnicowanych strzępek (u grzybów). Do rozmnażania płciowego zalicza się partenogenezę, chociaż zachodzi przy udziale tylko jednej komórki rozrodczej — jaja, a także neotenię. Rozmnażanie płciowe ma zdecydowaną przewagę ewolucyjną nad rozmnażaniem bezpłciowym, gdyż umożliwia rekombinację materiału genetycznego w każdym pokoleniu, co prowadzi do zwiększenia zmienności osobniczej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia