podział organizmu
 
Encyklopedia PWN
polega na rozdzielaniu się organizmu macierzystego na 2 (lub wiele) części, dające początek organizmom potomnym; podziałowi organizmu jednokomórkowego towarzyszy najczęściej reorganizacja komórki, polegająca na zaniku organelli i następnie (po podziale) na ich odtworzeniu; niekiedy organizmy potomne otrzymują części gotowych struktur, a odtwarzają tylko brakujące; ten sposób rozmnażania występuje często u organizmów jednokomórkowych (pierwotniaki, wiele glonów, bakterie), rzadziej u wielokomórkowych (np. u niektórych wypławków).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia