o podłożu fenotypowym

Encyklopedia PWN

procesy regulacyjne warunkujące powstanie osobników o różnej płci, a przede wszystkim determinujące charakter formowanych narządów rozrodczych;
powstawanie nowych wariantów patogenów (osobników o zmienionych cechach) w wyniku zmian w ich materiale genetycznym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia