prenatalna diagnostyka
 
Encyklopedia PWN
prenatalna diagnostyka, diagnostyka przedurodzeniowa,
med. działanie mające na celu określenie prawidłowości rozwoju płodu lub schorzeń mogących wikłać przebieg ciąży albo oddziaływać negatywnie na rozwój pourodzeniowy dziecka;
badania tradycyjne, jak badanie wielkości macicy, osłuchiwanie czynności serca płodu, ocena aktywności ruchowej płodu, oraz nowoczesne: ultrasonografia, kardiotokografia, inwazyjna diagnostyka prenatalna, m.in.: amniopunkcja, punkcja trofoblastu, śródporodowa ocena parametrów równowagi kwasowo-zasadowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia